ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Chú ý!

- Qúy khách hàng lưu ý một tài khoản có thể viết hóa đơn được cho nhiều công ty khác nhau.
- Giả sử bạn là công ty forwarder thì thông tin đăng ký tài khoản trên trang online.sitc-dinhvu.com chính là thông tin công ty của bạn.
- Sau khi thực hiện thanh toán, tới bước phát hành hóa đơn bạn có thể nhập thông tin công ty là khách hàng của công ty bạn.

Copyright © 2019 SITC-DINHVU.
Trung tâm dịch vụ khách hàng: 0225.3260100 (ext 143/164) -   Bộ phận kinh doanh: 0225.3260101 (ext 168)
Bộ phận giao nhận: 0225.3260100 (ext 143)   - Bộ phận báo giá: 0225.3260100 (ext 201)
Điều độ: 0225.3260.012   -   Kế Toán: 0225.3260.015   -   Quản lý vỏ: 0225.3260.025
Bộ Phận Kho CFS - Ngoại Quan: 0225.3260.131 / 0225.3260.107